Εκδόσεις όπως το καζίνο, το κλασικό, σκοτάδι, πύργος, δυναστεία, σύνδεση, deluxe, διαστάσεις, παζλ, shanghai στα windows σας xp, 7, 8, 10, ios, ipad, android και iphone. Duel and battle to win rewardsLoading...